Вазорати хизмати оилавй ва социалй дар 81 вилоят семинари оилавй ташкил мекунад

Вазорати хизмати оилавй ва социалй дар вилоят семинари оилавй ташкил мекунад
Вазорати хизмати оилавй ва социалй дар вилоят семинари оилавй ташкил мекунад

Вазорати хиз-матрасонии оилавй ва ичтимой бо максади хифз, мустахкам намудан ва баланд бардоштани некуахволии ичтимоии оила тахти хамо-рии 81 Саруправленияи вилоятй «Семи-нари оилавй» ташкил мекунад.

Вазорат фаъолияти худро дар самти сиёсати иҷтимоӣ ва хидматрасонӣ барои афрод, оилаҳо ва ҷомеа бо дарки давлат, ки қудрати худро аз миллат мегирад, идома медиҳад. Дар ин замина, дар 81 вилоят бо ҳадафи саҳм гузоштан ба талошҳои вазорат дар муайян ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ дар Туркия ва ҳифз, таҳким ва баланд бардоштани некӯаҳволии иҷтимоии оила "Корхонаҳои оилавӣ" баргузор мешавад.

Тибқи изҳороти вазорат, «Оила, баробарӣ ва адолат», «Оила, рушди иҷтимоӣ ва некӯаҳволӣ», «Оила», «Оила, баробарӣ ва адолат», «Оила, рушди иҷтимоӣ ва некӯаҳволӣ», «Оила, Семинарҳои баробарӣ ва адолат» то 81 сентябри соли 22 бо иштироки донишгоҳҳо, олимон, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва муассисаву ташкилотҳои давлатӣ таҳти ҳамоҳангии 2023 Раёсати вилоят идома хоҳанд ёфт. Иқлим», «Оила, технология ва рақамисозӣ», «Хизматрасонии иҷтимоии ба оила нигаронидашуда» баррасӣ мешаванд.

Модели хидматрасонии иҷтимоӣ ба оилаҳо тақвият дода мешавад

Дар доираи ин мавзўъњо ќонунгузорї, таљрибаи мустањкам намудани оила ва самтњое, ки дар ин замина такмил дода шаванд, мавриди баррасї ќарор гирифта, сиёсатњое, ки барои њамоњангсозии мењнат ва њаёти оилавї тањия мешаванд, тањќиќот оид ба васеъ намудани доираи таъмини њуќуќ ва вазифахои мухофизати оила мухокима карда мешаванд.

Тадбирхои иловагие, ки барои аз чихати иктисодй ва ичтимой дастгирй намудани оилахо андешида мешаванд, барои ташвик намудани оилахои нав чй гуна дастгирихои иктисодию ичтимой пешбинй карда мешаванд, мухокима карда мешаванд.

Дар семинарҳо унсурҳое, ки ба оила имкон медиҳанд муносибатҳои худро дар пояҳои устувор ба роҳ монанд, баррасӣ шуда, барои баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа дар бораи издивоҷ ва ҳаёти оилавӣ чӣ кор кардан мумкин аст, омӯхта мешавад.

Масъалаҳое низ баррасӣ мешаванд, ки огоҳӣ ва огаҳии оилаҳоро дар мавриди офатҳои табиӣ ва ҳолатҳои фавқулодда баланд бардошта, эҳтиёткор будани оилаҳоро нисбат ба тағирёбии иқлим таъмин мекунанд.

Истифодаи бошууронаи техника дар мудофизат ва мустадкам намудани оила ва ба вучуд овардани воситадои таъмини истифодаи процесси тараккиёти технологй ба нафъи оила, баланд бардоштани кобилияти аъзоёни оила барои истифодаи бошууронаи медиат ва давас-манд гардондани истедсолоти оилавй мудокима мешавад.

Дар семинарҳо, ки мушкилот ва пешниҳодҳо дар таҷрибаҳои хидматрасонии иҷтимоии оилавӣ баррасӣ мешаванд, тадқиқотҳое, ки ҷиҳати таҳкими модели хизматрасонии иҷтимоӣ ва баланд бардоштани дастрасии оилаҳо ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ гузаронида мешаванд, баррасӣ мешаванд.

"Мо ҳадаф дорем, ки ба шаҳрвандони худ хидматрасонии беҳтар расонем"

Вазири оила ва хидматрасонии иҷтимоӣ Маҳинур Өздемир Гөкташ дар изҳороти худ изҳор дошт, ки онҳо дар 81 вилоят семинарҳои оилавиро барои қонеъ кардани ниёзҳо ва интизориҳои тамоми қишрҳои ҷомеа оғоз карданд ва гуфт:

«Мо мақсад дорем, ки бо ҳамдастӣ бо тамоми қишрҳои ҷомеа, ки дар соҳаи оила ва ҷомеа хидмат мерасонанд, ба шаҳрвандони худ беҳтар хизмат расонем. Оила дар ҷои аввал меояд. Дар ин замина мо дидгоҳеро, ки дар кишвари мо ба оила нигаронида шудааст, муайян хоҳем кард. "Ҳамчун вазорат, мо кори худро барои ҳифз ва таҳкими оила бо дарки "Фардияти қавӣ, оилаи қавӣ, Туркияи қавӣ" барои асри турк идома хоҳем дод."

📩 17/09/2023 11:40